Teruggave

Indien u niet met het gekochte product tevreden bent, kunt u het eenvoudig aan ons terugsturen. Wij garanderen particuliere klanten een herroepingsrecht van 14 dagen, daar wij graag tevreden klanten hebben. De herroeping dient incl. formulier voor herroeping aan volgend adres gestuurd te worden:

Let er op, dat u het op tijd en uitsluitend naar het volgende adres terugstuurd:

visunext International GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 2
48282 Emsdetten
Duitsland

De kosten van de herroeping gaan ten laste van de klant. Helaas kunnen wij geen on (voldoende) gefrankeerde retouren aannemen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
visunext Netherlands B.V
-visunext.nl-
Nassauplein 30
2585 EC Den Haag
Tel: +31 (0) 541 - 76 83 30
Fax: +31 (0) 541 - 76 83 39
E-Mail: info@visunext.nl

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

Ordernummer

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

___________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 PDF PDF-printversie

Alternatief kunt u ook ons formulier gebruiken, om uw overeenkomst te herroepen.