Disclaimer

Adres

visunext Netherlands B.V

-visunext.nl- 

Nassauplein 30 

2585 EC Den Haag 

KvK Enschede 08182518

Contact

Internationaal: +31 541 76 83 30 

Fax: +31 541 76 83 39 

E-Mail: info@visunext.nl 

BTW. nummer: NL8199.85.041.B01

Bankgegevens

Geef alstublieft uw ordenummer aan bij overboekingen!

Rekeninghouder

visunext Netherlands B.V

Rekeningnummer

116768363

Bank

Rabobank Oldenzaal

SWIFT/BIC

RABONL2U

IBAN

NL27RABO0116768363

Directie

Matthias Hemesath  

Christoph Hertz   

KvK nummer 08182518

Disclaimer

Ondanks zorgvuldige controle zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe hyperlinks. Voor de inhoud van de hyperlinks en de daarbij behorende webpagina’s zijn uitsluitend de daaraan verbonden personen verantwoordelijk. 

celexon™ is een geregistreerd merk van visunext SE

Klachtprocedure

De Commissie van de EU heeft een platform geboden voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met uw online bestelling in eerste instantie zonder tussenkomst van een rechtbank op te lossen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij streven ernaar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit ons contract in onderling overleg op te lossen. Bovendien zijn wij niet verplicht om aan een bemiddelingsprocedure deel te nemen en kunnen wij u helaas geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.